Browsed by
Tag: samodzielny montaż

Jak zamontować balustradę nierdzewną na typowych schodach dwubiegowych?

Jak zamontować balustradę nierdzewną na typowych schodach dwubiegowych?

Nasze balustrady systemowe mogą być z powodzeniem montowane samodzielnie. O ile potrzebne elektronarzędzia można nabyć lub wypożyczyć, o tyle niezbędnej wiedzy i wolnego czasu możemy nie posiadać… Z myślą o „początkujących montażystach”, którzy decydują się na samodzielne złożenie balustrady, publikujemy poniższy post. Aktualny temat przedstawia sposób montażu balustrad nierdzewnych na klatce schodowej dwubiegowej. Poniższą instrukcję można stosować dla modeli: SABRE, STORM, STILETTO oraz VELOCITY. Schody dwubiegowe to rozwiązanie bardzo popularne. Schody te są wygodne, zajmują niewiele miejsca. Z punktu widzenia potrzeby montażu balustrady systemowej ze stali nierdzewnej, schody można uznać za najprzyjaźniejsze montażystom. Dodatkowo nieparzysta ilość stopni pozwala na estetyczne umiejscowienie słupka na środkowym stopniu.

Rys. 1 Klatka schodowa dwubiegowa

 

 

SAMODZIELNY MONTAŻ BALUSTRADY – POMIAR

Pomiar powinien być wykonany na ukończonych schodach. Dla prawidłowego wykonania projektu i kosztorysu należy naszkicować rzut klatki z naniesionymi istotnymi wymiarami, liczonymi „od krawędzi do krawędzi”. W zależności od systemu z jakiego chcemy skorzystać, rozplanowanie słupków może być różne. Poniższy przykład postaramy się omówić na systemie SABRE 290. Te samo rozłożenie słupków będzie w systemach STILETTO, STORM i VELOCITY. Balustrady z wypełnieniem szklanym, np. model KATANA firmy AVIS, wymusi zastosowanie słupków narożnych (w naszym przykładzie na piętrze).

W przypadku niektórych przeznaczeń budynku, głównie użyteczności publicznej, warto zwrócić baczniejszą uwagę na szerokość biegów, by spełniały wymagania Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Straży Pożarnej – minimum to 120 cm. Montaż balustrady na posadzce zawęża klatkę schodową o ok. 8 cm.

Poglądowy rysunek z pomiaru zamieszczamy poniżej:

Rysunek posiada już zaprojektowane miejsca przyszłego montażu słupków. Zakłada się rozłożenie słupków w odstępach 1 – 1,4 m, co w praktyce oznacza rozstaw słupków co trzeci lub czwarty stopień. Zwiększenie przestrzeni spowoduje utratę sztywności rurek wypełniających.

SAMODZIELNY MONTAŻ BALUSTRADY – MATERIAŁY:

W przypadku systemu SABRE 290 firmy AVIS, na omawiany montaż należy przeznaczyć następujące elementy konstrukcyjne:

AVIS - rura 12mm AVIS - elementy balustrad 17.5600.012.12

  • Słupek 42,4 x 970 mm – 8 szt.
  • Drewno lub rura Ø42,4  x 2500 mm – 2 szt.
  • Drewno lub rura  Ø42,4 x 1500 mm – 1 szt.
  • Rurka Ø10,0 lub Ø12,0 lub Ø16,0 x 2500 mm – 8 szt.
  • Rurka Ø10,0 lub Ø12,0 lub Ø16,0 x 1500 mm – 4 szt.
  • Kolano z regulacją kątów model 17.0791.242.12: wariant A – 0 szt., wariant B -2 szt.
  • Kolano 90° model 17.0305.242.12: wariant A – 3 szt., wariant B – 1 szt.
  • Kolanko do gięcia dl rurki Ø12,0 mm – 12 szt.

Elementy zaślepiające i wykończeniowe:

  • Zaślepka dla rury Ø42,4 x 2,0 mm – 2 szt.
  • Zaślepka dla rurki Ø12,0 mm – 8 szt.

 

SAMODZIELNY MONTAŻ BALUSTRADY – MONTAŻ:

Montaż balustrady przebiega w kilkunastu krokach. Często są one powtarzalne, więc zestawiamy je poniżej we właściwej kolejności. Dla ułatwienia, oznaczymy sobie słupki na rysunku pomiarowym cyframi od 1 do 8.

AVIS_schody_dwubiegowe_2b

1. KROK PIERWSZY.

Rozpoczynamy prace od ustawienia pary słupków (1) i (2). Słupki te powinny być połączone ze sobą jedną rurką wypełniającą Ø12 mm. Rurkę przekładamy przez uchwyty przelotowe znajdujące się na środku słupków (1) i (2).  Ma to na celu zorientowanie słupków w odpowiedniej osi w stosunku do otworów w uchwytach przelotowych słupka. Tak przygotowaną konstrukcję dostawiamy do krawędzi schodów. Zalecana minimalna odległość od krawędzi stopnia to 2-4 cm minus grubość cokolika. Zaznaczamy markerem w posadzce, poprzez krążek słupka, trzy punkty. Będzie to miejsce nawiertów potrzebnych do zamocowania słupka. Szczegółowy opis montażu słupka znajduje się TUTAJ.

Słupki należy wypionować i dokręcić.AVIS - zaznaczenie miejsca montażu słupka

WP_20170214_13_17_59_Pro

AVIS - słupek i kotwy

 

2. KROK DRUGI.

Na ustawione słupki (1) i (2) kładziemy rurę pochwytową Ø42,4 mm i tymczasowo mocujemy je za pomocą taśmy izolacyjnej. Uprzednio założona rurka Ø12 mm zostaje zdemontowana.

3. KROK TRZECI.

Przyszedł czas na podstawienie na środkowym schodzie słupka (3). Słupek powinien swą podporą pochwytu idealnie dolegać do wcześniej ułożonej rury pochwytowej. Ustalamy miejsce, w którym słupek zachowuje pion. Ponownie poprzez otwory w krążku montażowym zaznaczamy markerem punkty odwiertu w posadzce. W ustalonych miejscach dokonujemy montażu słupka. 

4. KROK CZWARTY

Kroki 1-3 powtarzamy adekwatnie dla słupków (4), (5) i (6).

5. KROK PIĄTY

Jesteśmy na etapie, w którym mamy ustawione 6 słupków, a na nich ułożone tymczasowo rury pochwytowe. Nadszedł czas na połączenie odpowiednimi kolankami rury pochwytowej na półpiętrze. Tutaj należy zwrócić uwagę w jakim wariancie jest wykonane półpiętro jeżeli chodzi o układ stopni.  

Samodzielny montaż balustrady – Wariant A (ostatni stopień pierwszego biegu lub pierwszy stopień drugiego biegu wchodzi w płytę półpiętra)

Samodzielny montaż balustrady – Wariant B (stopnie schodów kończą lub zaczynają się przed płytą półpiętra)

W przypadku ułożenia stopni jak w wariancie A, połączenia dokonamy za pomocą dwóch kolanek 90° model 17.0305.242.12. Na półpiętrze w wariancie B, należy zastosować dwa kolana skrętne model 17.0791.242.12. Po doborze odpowiednich kolan kolejne prace przebiegają bardzo podobnie. Rury pochwytowe należy ustawić tak, by spotkały się na półpiętrze na jednym poziomie. Po włożeniu kolanek, należy zmierzyć odległość pomiędzy nimi i na ten wymiar dociąć kawałek rury Ø42,4. Przymierzamy „na sucho”. Jeśli efekt jest zadowalający należy zaznaczyć markerem położenie kolanek wobec przylegających rur.

AVIS - pochwyt w czasie montażu.

6. KROK SZÓSTY

Należy dokonać pomiaru długości odcinka rury pochwytowej pomiędzy słupkiem (4), a przyłożonym kolankiem 360°. Pomiar warto zapisać.

WP_20170214_13_28_28_Pro

7. KROK SIÓDMY

Zaznaczamy na rurze pochwytowej leżącej na słupkach (1), (2) i (3) miejsca do przykręcenia jej do podpór.

WP_20170214_13_21_21_Pro

Rurę należy zdjąć. Wiertłem kobaltowym 4,2 mm wywiercamy otwory, które gwintujemy do rozmiaru M5. Skracamy ją w razie potrzeby w jej dolnej części i zaślepiamy. Tak przygotowaną rurę pochwytową przykręcamy do słupków za pomocą śrubek M5x12.

AVIS - przykręcanie pochwytu do słupka

Czasami się zdarza, że przy wariancie A płyta półpiętra jest bardzo wąska i nie możemy sobie pozwolić  na wypuszczenie poręczy w celu połączenia dwoma kolanami 90°. Stosujemy wtedy kolanka skrętne 360°.

8. KROK ÓSMY.

Przesuwamy rurę pochwytową słupków (4), (5) i (6) do przypuszczalnego miejsca połączenia jej z ostatnim odcinkiem balustrady usytuowanym na I piętrze. Wkładamy w nią kolanko 90°.

9. KROK DZIEWIĄTY.

Przechodzimy do ustawiania słupków (7), (8) nad przepaścią.

W przewidzianych do tego miejscach, ustawiamy dwa słupki, połączone ze sobą rurką wypełniającą. Tymczasowo układamy na nich rurę pochwytową i dostawiamy parę tych słupków, do rury pochwytowej słupków (4), (5) i (6) mając na celu ustalenia pozycji, pozwalającej na uzyskanie estetycznego zakrętu 90°. Zaznaczamy miejsca na posadzce, poprzez otwory w krążku montażowym słupków (7) i (8).

10. KROK DZIESIĄTY.

Zaznaczamy markerem położenie kolanka wobec przylegających rur.

11. KROK JEDENASTY.

Zaznaczamy na rurze pochwytowej leżącej na słupkach (4), (5) i (6) miejsca do przykręcenia jej do podpór. Rurę należy zdjąć. Wiertłem kobaltowym 4,2 mm wywiercamy otwory, które gwintujemy do rozmiaru M5. W jej dolnej części odcinamy nadmiar rury pochwytowej, tak by wystawała poniżej słupka (4) na długość zmierzoną w punkcie 6.

12. KROK DWUNASTY.

Dokonujemy montażu słupków (7) i (8).

13. KROK TRZYNASTY.

Składamy całą rurę pochwytową „na sucho”.

14. KROK CZTERNASTY.

Zaznaczamy na rurze pochwytowej leżącej na słupkach (7) i (8) miejsca do przykręcenia jej do podpór. Rurę zdejmujemy, nawiercamy, gwintujemy i zaślepiamy z odpowiedniego końca.

AVIS - zakończenie pochwytu

15. KROK PIĘTNASTY.

Wszystkie rury pochwytowe wraz kolankami odpowiednio sklejamy i przykręcamy do słupków tworząc ich ciągłość na całej klatce schodowej. Uzyskujemy konstrukcję balustrady bez wypełnienia.

16. KROK SZESNASTY.

Wkładamy w uchwyty słupków, rurki wypełniające Ø12 mm. Należy je dopasować do łączników na zakrętach. Nadmiarną długość rurek należy odciąć. Wklejamy łączniki i dokręcamy rurki w uchwytach. W dolnej i górnej części balustrady wklejamy zaślepki na rurki Ø12 mm.

WP_20170214_12_57_00_Pro

17. KROK SIEDEMNASTY – OSTATNI.

Balustradę należy wyczyścić rozpuszczalnikiem NITRO oraz rozprowadzić na całej powierzchni środek do konserwacji i pielęgnacji, np. marki Berner. Na tym zakańczamy montaż balustrady Sabre 290.

PODSUMOWANIE DLA SAMODZIELNEGO MONTAŻU BALUSTRADY NIERDZEWNEJ.

Jak się okazuje, montaż balustrady wymaga cierpliwości i dokładności. Uzyskanie satysfakcjonującego efektu wymaga narzędzi, wiedzy i czasu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma AVIS ma do dyspozycji wiele ekip montażowych obejmujących swym zasięgiem różne regiony kraju. Z przyjemnością dokonamy profesjonalnego montażu naszych balustrad nierdzewnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na dedykowanej temu stronie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz